Monday, January 7, 2013

பீல் குடிமக்கள் ஒன்றியத்தின் பல்கலாச்சார நிகழ்வு

பீல் குடிமக்கள் ஒன்றியத்தின் பல்கலாச்சார நிகழ்வு - 2013  சென்ற சனிக்கிழமை 05-01-2013 மிசசாகாவில் உள்ள ஸ்குய வண்ணில் அமைந்துள்ள மண்டபத்தில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. பல்கலாச்சார நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்களை இங்கே தருகின்றோம்.

No comments:

Post a Comment